Reservation


Room Rates

ราคาห้องพักสุดพิเศษ 
ดูรายละเอียดได้ที่

ดูหน้า

การสำรองห้องพัก

ราคาห้องพัก 01 ตุลาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

ห้องพัก

 

 

ราคาปกติ

 

         

วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี

(ยกเว้นช่วง 22 ธ.ค.-07 ม.ค.67)

 

วันศุกร์ - เสาร์ - นักขัตฤกษ์ -

วันหยุดยาวต่อเนื่อง 

(ยกเว้นช่วง 22 ธ.ค.66-07 ม.ค.67)

ไม่รวมอาหารเช้า

รวมอาหารเช้า

ไม่รวมอาหารเช้า

รวมอาหารเช้า 

Superior

3,400

1,800

2,000

1,900

2,100

Deluxe

3,600

2,000

2,200

2,200

2,400

Deluxe  Plus

3,600

2,000

2,200

2,200

2,400

   

Extra Bed / Extra Person / Children

 เพิ่มผู้เข้าพัก / ที่นอนเสริม  :    700 .-
 เพิ่มผู้เข้าพัก / ไม่เสริมที่นอน : 500 .-
 อาหารเช้า 240 .-
 เด็ก 2-5 ขวบ ไม่เสริมที่นอน  : 120 .-
 เด็ก 6-8 ขวบ ไม่เสริมที่นอน :  240 .-

 

การสำรองห้องพัก

 สำรองและสอบถามห้องพักกับทางฝ่ายขายผ่านโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา   09.00-18.00 น.  เบอร์โทร  0-2054-3040,  086-471-5583
 หลังจากได้รับการยืนยันห้องพักว่างจากเจ้าหน้าที่แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งใบยืนยันการสำรองห้องพักผ่านทางอีเมล หรือทางแฟกซ์
 จากนั้นกรุณาโอนเงินชำระค่าห้องพักทั้งหมดภายในวันและเวลาที่กำหนดหลังจากได้รับอีเมลหรือแฟกซ์
 ส่งใบสลิปโอนเงินผ่านทางแฟกซ์หรืออีเมล เพื่อยืนยันการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรองห้องพัก
 เจ้าหน้าที่จะส่งใบยืนยันการโอนเงินชำระค่าห้องพักยืนยันการรับจองห้องพักกลับไปให้ท่านอีกครั้ง  และกรุณานำใบยืนยันดังกล่าวพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ต้อนรับในวันเข้าพัก

การชำระเงิน

 รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

เงื่อนไขการจอง

  วิลล่าอัมพวาขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกห้องพักและไม่คืนเงินทุกกรณี

      การเลื่อนวันเข้าพักต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 10 วัน สามารถใช้สิทธิ์การเลื่อนได้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจ้งเลื่อน

      กรณีขอเลื่อนวันเข้าพักสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

      ในกรณีไม่แสดงตนในการเข้าพัก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน

  ในกรณีแจ้งลดจำนวนวันหรือลดจำนวนห้องในการเข้าพัก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเข้าพัก ถ้าน้อยกว่า 10 วันขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าห้องพัก

      เวลา Check-In  14.00 น.   Check-Out  12.00 น.
      ในกรณีที่จะเข้าพักหลังเวลา 17.00 น. กรุณาแจ้งล่วงหน้า
      อาหารเช้าบริการในช่วงเวลา 07.30-10.00 น.

การนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

 ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก หากพบมีการลักลอบนำเข้าพัก คิดปรับ 1,500 บาท / ตัว / คืน

ข้อห้าม
 ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในโรงแรม

 

 

 

 


27 กันยายน 2566

ผู้ชม 31079 ครั้ง

Engine by shopup.com